Wywiad 0 comments on Wszyscy są hipokrytami. Wywiad z Amyl and the Sniffers

Wszyscy są hipokrytami. Wywiad z Amyl and the Sniffers

Rozmawianie przez Zooma z australijskimi zespołami jest dziwne. Ty kończysz pierwszą kawkę, oni prawie kładą się do łóżka. Ty właśnie wróciłeś z dużego festiwalu, mimo tego, że pandemia w Polsce wcale nie osłabła – oni mają ścisły lockdown i godzinę policyjną, chociaż ich kraj zdaje się radzić z sytuacją zdrowotną znacznie lepiej. Ach, no i zawsze muszą chociaż raz powiedzieć coś o AC/DC. Ale hej – ta rozmowa nie mogła być przyjemniejsza. Continue Reading “Wszyscy są hipokrytami. Wywiad z Amyl and the Sniffers”

English 0 comments on Everyone is a hypocrite. An interview with Amyl and the Sniffers

Everyone is a hypocrite. An interview with Amyl and the Sniffers

Speaking via zoom with Australian bands is always kind of weird. You finish your first coffee, they’re almost in their beds. You’ve just came back from a big festival, even though there’s still pandemic raging here – they’re on strict lockdown and curfew, despite their pandemic situation being significantly better. Oh, and there’s always at least one mention of AC/DC. But hey, it couldn’t be more pleasant. Continue Reading “Everyone is a hypocrite. An interview with Amyl and the Sniffers”

Wywiad 1 comment on Czy my w ogóle umiemy ciągle tworzyć muzykę? Wywiad z Genghis Tron

Czy my w ogóle umiemy ciągle tworzyć muzykę? Wywiad z Genghis Tron

Czy powrót na scenę muzyczną po trzynastoletniej przerwie jest łatwy? Genghis Tron za sprawą swojego nowego albumu – “Dream Weapon”, udowodnili w tym roku, że nawet jeśli nie jest, to warto. O wszystkich emocjach związanych z tym wydarzeniem, zmieniających się inspiracjach i składach, a także łączeniu zespołu z życiem osobistym porozmawiałem z ich gitarzystą – Hamiltonem Jordanem. Continue Reading “Czy my w ogóle umiemy ciągle tworzyć muzykę? Wywiad z Genghis Tron”

English 0 comments on Do we even know how to write music anymore? An interview with Genghis Tron

Do we even know how to write music anymore? An interview with Genghis Tron

Is coming back from thirteen year hiatus an easy thing to do? Genghis Tron proved this year with their new album – “Dream Weapon” that it may be hard, but also worth it. I’ve talked about all the emotions around it, changing influences and lineups and band-personal life balance with their guitarist – Hamilton Jordan. Continue Reading “Do we even know how to write music anymore? An interview with Genghis Tron”

Wywiad 0 comments on Chodzi o tworzenie światów. Wywiad z Black Midi

Chodzi o tworzenie światów. Wywiad z Black Midi

Niesamowite, jak szybko leci czas. Wydaje się, jakby to było wczoraj, gdy rozmawialiśmy z Geordiem Greepem i Mattem Kwasniewskim-Kelvinem – gitarzystami i wokalistami największej wówczas nadziei brytyjskiej muzyki oraz prawdziwego fenomenu w świecie noise rocka – Black Midi. Minęły niecałe dwa lata i chłopaki mają za sobą światową trasę (a czasu na to za dużo nie było, gdyż pół roku po naszym wywiadzie na OFFie zaczęła się pandemia), chwilową zmianę składu (Matt zrobił sobie przerwę od zespołu, aby skupić się na zdrowiu psychicznym) i drugą płytę – “Cavalcade”, która ukazała się 28 maja 2021 r. Czy może byc lepszy czas, aby zapytać chłopaków, co u nich słychać? Tym razem odpowiada nam Morgan Simpson – ich genialny perkusista. Continue Reading “Chodzi o tworzenie światów. Wywiad z Black Midi”

English 1 comment on It’s about creating worlds. An interview with Black Midi

It’s about creating worlds. An interview with Black Midi

It’s amazing how time flies. Seems like yesterday, when we’ve interviewed Geordie Greep and Matt Kwasniewski-Kelvin – both guitarists and vocalists of then next big thing and british noise rock phenomenon – Black Midi. Almost two years later and they have the world tour in their portfolio (and they didn’t have too much time for that, since Covid hit 6 months after our interview during OFF Festival), a temporary change of line-up (Matt took a break from the band to focus on his mental health) and second album – “Cavalcade” – coming. What’s a better time to check on them? This time I spoke with Morgan Simpson – Black Midi’s genius drummer. Continue Reading “It’s about creating worlds. An interview with Black Midi”

Wywiad 0 comments on Nazywamy się zespołem tylko dlatego, że tak działa świat. Wywiad z The Armed

Nazywamy się zespołem tylko dlatego, że tak działa świat. Wywiad z The Armed

Umawialiśmy się na ten wywiad tak długo, że wpadłem w typową pułapkę zastawioną przez The Armed. Jak prawie każdy dziennikarz, który chciał się umówić z nimi na wywiad promujący ULTRAPOP, miałem rozmawiać z niejakim Adamem Vallelym. Rzućcie okiem na Instagram i znajdziecie bardzo sympatycznego typka, który tak się nazywa, prowadzi muzyczny podcast, jest fanem zespołu, ma świadomość całej sytuacji, ale… no właśnie – nie gra w The Armed. Continue Reading “Nazywamy się zespołem tylko dlatego, że tak działa świat. Wywiad z The Armed”

English 0 comments on This is considered a band only because that’s how the world exists. An interview with The Armed

This is considered a band only because that’s how the world exists. An interview with The Armed

We’ve tried to do this interview for so long, I fell into a little deception that this band is known for. As nearly every journalist that tried to talk with The Armed during their ULTRAPOP promo cycle, I was set to talk with some Adam Vallely. Take a look on Instagram, and you’ll find a very nice guy who’s definitely a fan, is pretty aware or even a part of the joke but he’s not a part of the band. Continue Reading “This is considered a band only because that’s how the world exists. An interview with The Armed”

Playlisty, Premiery 0 comments on Best of: luty 2021

Best of: luty 2021

Luty, luty, cośtam, cośtam… Było jakieś głupie powiedzenie związane z tym miesiącem, ale z pewnością straciło już na ważności. Mamy jednak poczucie, że nie stracą na niej w tym roku poniższe płyty i mamy wśród nich kandydatów/ki do zagrzania miejsca w końcoworocznych podsumowaniach. Oto nasze TOP 6 lutego. Kolejność – oczywiście – przypadkowa. Continue Reading “Best of: luty 2021”